Showing all 4 results

CÁNH HOA HỒI 3 180GR (302)
CÁNH HOA HỒI 3 180GR (302) – Tên Sản Phẩm: Cánh Hoa Đại Hồi – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% …
HOA ĐẠI HỒI 1 120GR (300)
HOA ĐẠI HỒI 1 120GR (300) – Tên Sản Phẩm: Hoa Đại Hồi loại 1 – Thành phần: 100% Hoa Đại Hồi – …
HOA ĐẠI HỒI 2 120GR (301)
HOA ĐẠI HỒI 2 120GR (301) – Tên Sản Phẩm: Hoa Đại Hồi loại 2 – Thành phần: 100% Hoa Đại Hồi – …
HOA ĐẠI HỒI 250GR (303)
HOA ĐẠI HỒI 250GR (303) Hoa Đại Hồi 250gr – Tên Sản Phẩm: Hoa Đại Hồi – Thành phần: 100% Hoa Đại …