Showing all 3 results

Hải Sâm Khô 350gr
HẢI SÂM CÒN GỌI LÀ NHÂN SÂM CỦA BIỂN Tên sản phẩm: Hải Sâm Khô Xuất xứ: Phú Quốc Thành phần: 100% …
Hải Sâm Khô 500gr
HẢI SÂM CÒN GỌI LÀ NHÂN SÂM CỦA BIỂN Tên sản phẩm: Hải Sâm Khô Xuất xứ: Phú Quốc Thành phần: 100% …
Hải Sâm Tinh Chế 500gr
HẢI SÂM CÒN GỌI LÀ NHÂN SÂM CỦA BIỂN Tên sản phẩm: Hải Sâm (Đã chế biến) Xuất xứ : Phú Quốc …