Showing all 3 results

Hạt Điều Vỏ Lụa Nguyên Vị 300gr
– Tên Sản Phẩm: Hạt Điều Vỏ Lụa Nguyên Vị – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Làm từ hạt …
Hạt Điều Vỏ Lụa Nguyên Vị 500gr
– Tên Sản Phẩm: Hạt Điều Vỏ Lụa Nguyên Vị – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Làm từ hạt …
Nhân Hạt Điều 500gr
– Tên Sản Phẩm: Hạt Điều Vỏ Lụa Nguyên Vị – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Làm từ hạt …