Showing the single result

Kỷ tử 250gr
Kỷ tử là quả chín phơi hay sấy khô của cây khởi tử. Quả khô Kỷ Tử hình bầu dục dài 0,5 …