Showing all 14 results

HỒNG CHI PHIẾN 250GR (036)
HỒNG CHI PHIẾN 250GR (036) – Tên sản phẩm: Hồng Chi Phiến – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Nấm Hồng Chi …
HỒNG CHI PHIẾN 450GR (037)
HỒNG CHI PHIẾN 450GR (037) – Tên sản phẩm: Hồng Chi Phiến – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Nấm Hồng Chi …
NẤM HẮC LINH CHI 300GR (007)
NẤM HẮC LINH CHI 300GR (007) Tên Sản Phẩm: Nấm Hắc Linh Chi Thành phần: 100% Nắm Lim Xanh Trong lượng tịnh:300gr …
NẤM HẮC LINH CHI 300GR (011)
NẤM HẮC LINH CHI 300GR (011) Tên Sản Phẩm: Nấm Hắc Linh Chi Thành phần: 100% Nắm Lim Xanh Trọng lượng tịnh: 300gr …
NẤM HỒNG CHI DẠNG BỘT 200GR (038)
NẤM HỒNG CHI DẠNG BỘT 200GR (038) – Tên sản phẩm: Nấm Hồng Chi (dạng bột ) – Xuất xứ: Việt Nam – …
NẤM LIM 150GR (027)
NẤM LIM 150GR (027) Tên sản phẩm: Nấm lim – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Nấm Lim Xanh – Trọng …
NẤM LIM 180GR (017)
NẤM LIM 180GR (017) Tên Sản Phẩm: Nấm Lim Thành phần: 100% Nấm lim Trọng Lượng Tịnh: 180gr Kích Thước: Rộng 17cm.  Dài …
NẤM LIM 180GR (026)
NẤM LIM 180GR (026) Tên sản phẩm: Nấm Lim – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Nấm Lim Đỏ – Trọng …
NẤM LIM 180GR (029)
NẤM LIM 180GR (029) – Tên Sản Phẩm: Nấm Lim – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% nấm lim – …
NẤM LIM 250GR (030)
NẤM LIM 250GR (030) -Tên Sản Phẩm: Nấm Lim – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% nấm lim – Trọng …
NẤM LIM THÁI LÁT 100GR (001)
NẤM LIM THÁI LÁT 100GR (001) Tên Sản Phẩm: Nấm lim (thái lát) Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: 100% Nấm Lim Xanh Kích …
NẤM LIM XANH 150GR (016)
NẤM LIM XANH 150GR (016) Tên sản phẩm: Nấm Lim – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Nấm Lim – Trọng …
TRÀ BÔNG CÚC 120GR (401)
TRÀ BÔNG CÚC 120GR (401) – Tên Sản Phẩm: Trả Bông Cúc – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Làm từ …
TRÀ BÔNG CÚC 150GR (402)
TRÀ BÔNG CÚC 150GR (402) - Tên sản phẩm: TRà Bông Cúc – Xuất xứ: Việt Nam – Thành phần: 100% Làm từ …