Quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN RIÊNG

Sự riêng tư của quý vị có ý nghĩa quan trọng đối với Dongnhanduong ., Jsc. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách về Quyền Riêng tư trong đó bao gồm cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ các thông tin của quý vị. Vui lòng dành ít phút để bản thân quý vị làm quen với các quy định về quyền riêng tư của chúng tôi và hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.

Việc Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân là một dữ liệu có thể được sử dụng cho việc nhận dạng hoặc liên hệ với riêng một người.

Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bản thân bất kỳ khi nào quý vị liên hệ với Dongnhanduong ., Jsc. Dongnhanduong ., Jsc và những công ty thành viên có thể chia sẻ các thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng các thông tin đó phù hợp với Chính sách về Quyền Riêng tư này. Họ cũng có thể kết hợp thông tin này với các thông tin khác để cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, các nội dung và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.

Dưới đây là một vài ví dụ về các dạng thông tin cá nhân mà Dongnhanduong ., Jsc có thể thu thập và cách thức mà chúng tôi có thể sử dụng chúng.

Thế nào là thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập?

  • Khi quý vị tạo ra một ID trong Dongnhanduongvietnam.com, đăng ký các sản phẩm của quý vị, đăng ký tín dụng thương mại, mua bán một sản phẩm, tải xuống bản nâng cấp phần mềm, đăng ký một loại mục tại Dongnhanduongvietnam.com hoặc tham gia vào một chương trình khảo sát trực tuyến, thì chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin trong đó bao gồm tên của quý vị, địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email, các đầu mối liên hệ và thông tin thẻ tín dụng.
  • Khi quý vị chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè thông qua các sản phẩm của dongnhanduongvietnam.com, gửi các biên nhận quà tặng và các sản phẩm, hoặc mời người khác tham gia vào các diễn đàn của dongnhanduongvietnam.com, thì Dongnhanduong ., Jsc có thể thu thập những thông tin mà quý vị đã cung cấp về những người này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email và số điện thoại.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ cho phép chúng tôi thông tin cho quý vị biết về các bản thông báo sản phẩm mới nhất của Dongnhanduong ., Jsc và các sự kiện sắp tới. Việc này cũng giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ, nội dung và hoạt động quảng cáo. Nếu không muốn có tên trong danh sách nhận thư của chúng tôi, thì quý vị có thể rút tên không tham gia danh sách này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật các tùy chọn của quý vị.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin cá nhân để phát triển, phân phối và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, các nội dung và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.
  • Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân của quý vị để gửi các bản thông báo quan trọng, ví dụ như các trao đổi thông tin về việc mua bán và những thay đổi về các điều khoản, điều kiện và các chính sách. Do thông tin này có vai trò quan trọng đối với việc trao đổi qua lại của quý vị với Dongnhanduong ., Jsc nên quý vị không thể không tham gia nhận các thông tin trao đổi này.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như công tác phân tích dữ liệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng của Dongnhanduong ., Jsc
  • Nếu quý vị tham dự vào một chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự thì chúng tôi có thể sử dụng các thông tin mà quý vị đã cung cấp để quản lý các chương trình này.

Việc Thu thập và Sử dụng Thông tin Phi Cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin phi cá nhân − các dữ liệu trong một biểu mẫu không cho phép liên hệ trực tiếp với bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ các thông tin phi cá nhân vì bất kỳ mục đích nào. Dưới đây là một vài ví dụ về các thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này:

  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã vùng, mã khu vực, ký hiệu nhận dạng thiết bị duy nhất, vị trí và múi giờ tại nơi mà thiết bị Dongnhanduong ., Jsc được sử dụng, qua đó chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về thái độ của khách hàng và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo của chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin liên quan tới hoạt động của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Các thông tin này được tổng hợp và sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các thông tin hữu ích tới khách hàng và tìm hiểu những phần nào trên trang web, các sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi được quan tâm nhất. Dữ liệu tổng hợp sẽ được xem là thông tin phi cá nhân căn cứ trên các mục đích của Chính sách về Quyền Riêng tư này.

Nếu chúng tôi kết hợp các thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin tổng hợp này sẽ được coi là thông tin cá nhân miễn là việc kết hợp đó vẫn tồn tại.

Tiết lộ Thông tin cho Bên Thứ ba

Tại từng thời điểm Dongnhanduong ., Jsc có thể cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho các đối tác chiến lược làm việc với Dongnhanduong ., Jsc để cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ hoặc cho các đối tác hỗ trợ Dongnhanduong ., Jsc tiêu thụ sản phẩm tới khách hàng. Ví dụ, khi mua và sử dụng tư vấn của Dongnhanduongvietnam.com, quý vị ủy quyền cho Dongnhanduong ., Jsc và các nhà mạng của Dongnhanduongvietnam.com trao đổi các thông tin quý vị cung cấp trong quá trình kích hoạt để thực hiện dịch vụ. Nếu được chấp thuận sử dụng dịch vụ, tài khoản của quý vị sẽ được quản lý bởi Dongnhanduong ., Jsc và theo các chính sách về quyền riêng tư tương ứng của các nhà mạng. Các thông tin cá nhân sẽ chỉ được chia sẻ bởi Dongnhanduong ., Jsc để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo của chúng tôi, các thông tin sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ

Dongnhanduong ., Jsc chia sẻ các thông tin cá nhân với những công ty cung cấp các dịch vụ ví dụ như xử lý thông tin, gia hạn tín dụng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, phân phối sản phẩm tới quý vị, quản lý và tăng cường dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, đánh giá sự quan tâm của quý vị đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như việc tiến hành nghiên cứu hoặc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Những công ty này có nghĩa vụ phải bảo vệ các thông tin của quý vị và có thể tọa lạc ở mọi nơi mà Dongnhanduongvietnam.com hoạt động.

Nội dung Khác

Có thể là cần thiết − theo luật, thủ tục pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền công cộng và chính phủ bên trong hoặc ngoài quốc gia nơi quý vị sinh sống − để Dongnhanduong ., Jsc phải tiết lộ các thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ các thông tin về quý vị nếu chúng tôi xác định đó là vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề công cộng quan trọng nên việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết chính đáng để thực thi các điều khoản và điều kiện hay bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc người sử dụng. Ngoài ra, trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập hoặc mua bán thì chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và toàn bộ các thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Dongnhanduong ., Jsc đưa ra các biện pháp phòng ngừa — bao gồm các biện pháp về mặt quản lý, kỹ thuật và vật lý — để bảo đảm các thông tin cá nhân của quý vị không bị thất lạc, đánh cắp và lạm dụng cũng như tránh việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy hoại.

Khi quý vị sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ của Dongnhanduongvietnam.com hoặc đăng tải lên diễn đàn của Dongnhanduongvietnam.com, phòng chuyện trò thì những người khác có thể thấy các thông tin cá nhân quý vị đã chia sẻ và họ có thể đọc, thu thập hoặc sử dụng chúng. Quý vị phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin cá nhân mà quý vị lựa chọn để gửi đi trong những trường hợp này. Ví dụ, nếu quý vị liệt kê tên, địa chỉ email của quý vị để đăng trên diễn đàn thì các thông tin này sẽ là thông tin công khai. Vui lòng cẩn thận khi sử dụng những tính năng này.

Sự Toàn vẹn và Việc Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Dongnhanduong ., Jsc giúp quý vị dễ dàng lưu giữ các thông tin cá nhân của mình một cách chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Chúng tôi sẽ lưu giữ lại các thông tin cá nhân của quý vị trong một khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được nêu ra trong Chính sách về Quyền Riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian sở hữu thông tin lâu hơn.

Trẻ em

Chúng tôi không có dụng ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập các thông tin cá nhân của một trẻ dưới 13 tuổi thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa các thông tin này càng sớm càng tốt.

Các Trang web và Dịch vụ của Bên thứ ba.

Các trang web, sản phẩm, các ứng dụng và dịch vụ của Dongnhanduong ., Jsc có thể chứa những liên kết tới các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các bên thứ ba − ví dụ như nhà sản xuât, trung tâm nghiên cứu hoặc bệnh viện trực tuyến. Các thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba có thể bao gồm các thông tin như dữ liệu chi tiết liên hệ được quản lý theo các quy định về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu các quy định về quyền riêng tư của các bên thứ ba này.

Người sử dụng Quốc tế

Các thông tin quý vị cung cấp có thể được chuyển giao hoặc truy cập bởi các cá nhân tổ chức trên toàn cầu như được mô tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư này.

Cam kết toàn Công ty của Chúng tôi Đối với Quyền Riêng tư của Quý vị.

Để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị được bảo mật, chúng tôi trao đổi về quyền riêng tư và các hướng dẫn bảo mật của chúng tôi với các nhân viên Dongnhanduong ., Jsc đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các hoạt động bảo vệ sự riêng tư trong phạm vi công ty.

Thắc mắc về Quyền Riêng tư

Nếu quý vị có thắc mắc hay lo ngại về Chính sách về Quyền Riêng tư của Dongnhanduong ., Jsc hoặc việc xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ email theo khu vực phù hợp để liên hệ với Bộ phận Quản lý Dữ liệu của Dongnhanduongvietnam.com: haufriendship@126.com

Theo từng thời điểm, Dongnhanduong ., Jsc có thể cập nhật bản Chính sách về Quyền Riêng tư của mình. Khi chúng tôi cần thiết phải thay đổi chính sách này thì trên trang web của chúng tôi sẽ có một bản thông báo đăng cùng với bản Chính sách về Quyền Riêng tư được cập nhật.